”Mielenkiintoista on, että pelaajat saavat huomattavasti enemmän kokonaisuniaikaa sekä kevyttä, syvää ja REM-unta BEMER-hoidon käyttöönoton jälkeen. BEMER-hoito näyttää siksi olevan tehokas palautumisväline, koska unitila on paras luonnollinen palautumisen tehostaja”, toteavat tutkijat johtopäätöksenään.

Tutkimuksen taustaa

Frode Moenin ja hänen norjalaisen tutkimusryhmänsä tutkimus ”BEMER-terapian vaikutus norjalaisten huippunaisjalkapalloilijoiden unen kestoon ja laatuun”, keskittyy norjalaisten naisjalkapalloilijoiden fyysiseen ja henkiseen stressiin ja tapoihin tehostaa olennaisia palautumisvaiheita, erityisesti unta, pelien jälkeen. Tutkimus julkaistiin elokuussa 2023 Frontiers in Psychology -julkaisussa.

Frode Moen työskentelee Norjan tiede- ja teknologiayliopistossa Trondheimissa, ja on myös johtaja Olympiatoppenissa, jolla on operatiivinen vastuu ja valtuudet kehittää Norjan huippu-urheilua sekä kokonaisvastuu Norjan huippu-urheilun tuloksista. Olympiatoppen vastaa myös Norjan osallistumisesta olympialaisiin ja paralympialaisiin.

Unella on keskeinen rooli fyysisessä palautumisessa

Sekä unen laatu että määrä ovat tärkeitä tietyille kehon fysiologisille prosesseille ja siksi sillä on suuri rooli palautumisessa. Havainnot kuitenkin osoittavat, että pelaajilla on unihäiriöitä pelin jälkeisinä öinä. Siksi Moenin tutkimusryhmä halusi selvittää, voitaisiinko BEMER-terapiaa käyttää parantamaan unen laatua osana pelaajien palautumisstrategioita, erityisesti jalkapallopelien jälkeen.

Tutkimushypoteesit

Tutkimuksen tarkoitus oli löytää vahvistus seuraaviin tutkimushypoteeseihin eli alkuoletuksiin:

  • H1: Fyysinen kuormitus kasvaa huippuunsa naisten huippujalkapallossa pelipäivänä.
  • H2: BEMER-terapia vaikuttaa huippunaisjalkapalloilijoiden unen kestoon ja laatuun pelipäivän yönä ja sitä seuraavina öinä.

Tutkimusasetelma

Tutkimukseen osallistui samasta joukkueesta 21 huipputason naisjalkapalloilijaa, joiden keski-ikä oli 24 vuotta. Heidät jaettiin lisäksi kahteen ryhmään sen mukaan, kuinka paljon he olivat käyttäneet BEMER-terapiaa:

  • Ryhmä 1 (6 naista): käyttöä yli 150 tuntia, mutta alle 440 tuntia
  • Ryhmä 2 (15 naista): käyttöä yli 440 tuntia

Dataa kerättiin 1.2. – 31.10.2022, eli yhteensä 9 kuukautta seuraavasti:

  • Tutkimusjakson alussa, kontrollijaksolla 1.2. – 30.4.2022, pelaajat eivät käyttäneet BEMER-terapiaa kolmeen kuukauteen.
  • Kokeilujaksoilla Exp2 – Exp4 BEMER-terapia oli käytössä, mutta lopulta tuloksiin otettiin mukaan neljä kuukautta kestänyt Exp3-jakso 1.6. – 30.9.2022.

Kaikilla jaksoilla mitattiin unta ja fyysistä kuormitusta päivittäin.

BEMER-terapian käyttö tutkimuksessa

Kaikki 21 osallistujaa saivat BEMER-laitteiston käyttöönsä. Siihen kuuluivat ohjausyksikkö B.Box Pro, koko kehon hoitoalusta B.Body ja paikallishoitovyö B.Pad. BEMER-terapia otettiin käyttöön perusohjeistuksella eli sitä ohjeistettiin ottamaan kahdeksan minuuttia aamuin ja illoin. Lisäksi pelaajia ohjeistettiin käyttämään koko kehon terapiaa myös raskaampien treenien sekä pelien jälkeen.

Paikallishoidot ohjeistettiin aloittamaan P2-ohjelmalla ensimmäisten kahden viikon ajan ja sen jälkeen ottamaan P3-ohjelmaa. Kahdeksan viikon käytön jälkeen ohjeistettiin aloittamaan uniohjelma: ensimmäisellä viikolla yhtenä yönä, seuraavalla kahtena ja sen jälkeen kolmena yönä viikossa aina tutkimuksen loppuun asti.

Tulokset: BEMER-terapia paransi unen kestoa sekä laatua

Molemmat tutkimushypoteesit vahvistuivat tutkimuksen aikana, eli:

  1. fyysinen kuormitus kasvoi pelipäivänä huippuunsa ja
  2. pelaajien unen kesto ja laatu kasvoivat BEMER-hoidon kokeilujakson aikana verrattuna kontrollijaksoon pelipäivän yönä ja kahtena seuraavana yönä

Fyysisen (ja henkisen) kuormituksen lisääntymisestä pelipäivänä kertoivat liikuttujen etäisyyksien kasvu pelipäivinä, mutta myös hengitystiheyden kasvu ei-REM-unessa pelipäivän jälkeisenä yönä, sekä unen keston lyheneminen ja laadun heikkeneminen pelipäivinä kontrollijaksolla (kun BEMER ei ollut käytössä).

Kun mukana oli kaikkien pelaajien tulokset, BEMER-terapian käyttöjaksolla (sininen viiva) unen kestoa kuvaavat tulokset (TIB, TST) paranivat. Myös unen laatua kuvaavat unen vaiheiden kestot (DSL, LSL, REM) paranivat. Jotkut unen laatua kuvaavat parametrit sitä vastoin heikentyivät (SOL, SEF, WSO).

Kun tuloksia tarkkailtiin niiden 15 pelaajan osalta, jotka käyttivät BEMER-terapiaa yli 440 tuntia, lähes kaikki muuttujat olivat BEMERin käyttöjaksolla (sininen viiva) parempia kuin kontrollijaksolla (punainen viiva) – ja parempia kuin normaalina harjoituspäivänä (TN).

Myös aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet BEMER-terapian parantavan unta, joten tämän uuden tutkimuksen tulokset vahvistivat aiemmin saatuja tuloksia.

 

BEMER®-terapia parantaa heikentynyttä mikroverenkiertoa

BEMER®-verisuoniterapia on fysikaalinen hoitomuoto, joka parantaa pienten verisuonten heikentynyttä verenvirtausta. Näin se auttaa palauttamaan riittävän hapen ja ravinteiden tarjonnan kudossoluille ja poistamaan niistä kuona-aineita, minkä seurauksena kudoksilla, kuten vaikkapa iholla, aivoilla, lihaksilla, luilla, nivelillä tai sisäelimillä, on paremmat edellytykset toimia, uusiutua ja toipua. Soluilla on myös paremmat mahdollisuudet tuottaa energiaa. Monet saavat hoidosta apua nukkumiseen, kipuihin, haavojen paranemiseen sekä yleiseen jaksamiseen ja elämänlaatuun.

Terapia ei lääkkeen tavoin ole kohdennettu poistamaan tiettyä oiretta tai parantamaan tiettyä sairautta, vaan se toimii laajemmin, tukemalla mikroverenkiertoa, jonka seurauksena kehollamme on paremmat mahdollisuudet korjata omaa toimintaansa monella tavalla. Se siis auttaa kehoa toimimaan sillä tavalla, kuin sen luonnollisesti kuuluisikin.

Hoidon vaikutus ei välttämättä tunnu juuri miltään hoidon aikana, pientä mahdollista kihelmöintiä lukuun ottamatta, koska emme juuri tunne verenkiertoamme. Ja näin kuuluukin olla, koska tuskin haluaisimmekaan tuntea veren liikkeitä 100 000 kilometriä pitkässä verisuoniverkostossamme! Terapian tulokset tuntuvat sen sijaan usein pidemmällä aikavälillä olon yksilöllisenä kohentumisena, yksilölliseen tahtiin.

Lähteet:

  1. Moen F. & al. The effect of bio-electro-magnetic-energy-regulation therapy on sleep duration and sleep quality among elite players in Norwegian women’s football. Frontiers in Psychology. 8.8.2023. DOI 3389/fpsyg.2023.1230281. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10443099/
  2. Bohn W., Hess L., Burger R. The effects of the “physical BEMER vascular therapy”, a method for the physical stimulation of the vasomotion of precapillary microvessels in case of impaired microcirculation, on sleep, pain and quality of life of patients with different clinical pictures on the basis of three scientifically validated scales. Journal Complement Integr Med. 2013; 10(Suppl):S5-12. DOI: 10.1515/jcim-2013-0037.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *