BEMER-terapialla on takanaan yli kahdenkymmenenviiden vuoden tutkimus- ja tuotekehittelytyö, vuodesta 1998. Tänä aikana BEMER-laitteella tehtyjä tutkimuksia, artikkeleita ja tapauskertomuksia on julkaistu satoja. Tutkimuksista 28 kpl löytyy PubMed -tietokannasta. Lisää tutkimuksia tehdään jatkuvasti.

BEMER-terapian vaikutukset heikentyneeseen mikroverenkiertoon stimuloivasti ovat mittaustuloksia ja toistettavissa, jolloin kliininen näyttö sekä näyttö teknisestä toimintatavasta on olemassa. BEMER terapialaitteet ovat myös sertifioitu lääkinnällisiksi laitteiksi sekä EU:ssa että USA:ssa.

Tärkeää on tiedon lisääminen sekä tavalliselle yleisölle että lääketieteen ammattilaisille mikroverenkierron tehtävän tärkeydestä terveyden ylläpitoon, hyvään suorituskykyyn, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä niistä toipumiseen.

Tutkimusyhteenveto 2024 PubMed-tietokannasta löytyvistä tutkimuksista.

Lue yhteenveto ↠