Bemer - Hellisolujasi BEMER-terapialla on takanaan kuudentoista vuoden tutkimus- ja tuotekehittelytyötä vuodesta 1998. Tänä aikana BEMER-laitteella tehtyjä tutkimuksia on julkaistu nyt 55 kpl. Näistä 14 kpl löytyy www.PubMed.com -tietokannasta. Tutkimustyö ei ole loppunut, vaan jatkuu yhä.

BEMER-terapian vaikutukset heikentyneeseen mikroverenkiertoon stimuloivasti ovat mittaustuloksia ja toistettavissa, jolloin näyttö on olemassa ja löytyy useammasta plasebokontrolloidusta tutkimusjulkaisusta. Puuttuva palanen on tiedon lisääminen sekä tavalliselle yleisölle, että lääketieteen ammattilaisille mikroverenkierron tehtävän tärkeydestä terveyden ylläpitoon, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä niistä toipumiseen.

Tutkimusyhteenveto 2014

Yhteenvedossa on osa tutkimuksista, sekä koodit ammattilaisille niiden löytymiseen eri julkaisuista.

Lue yhteenveto »