Suomessa tehty fibromyalgiatutkimus

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtiin tutkimus fysikaalisen BEMER®-verisuoniterapian vaikutuksista fibromyalgiapotilaiden oireisiin, kuten kipuun, jäykkyyteen ja yleiseen toimintakykyyn. Tutkimus julkaistiin keväällä 2018 ja sittemmin siitä julkaistiin artikkeli Fysioterapia-lehden numerossa 5/2018.

Tutkimustuloksen mukaan kaikkien sekä toimivaa että toimimatonta BEMER®-hoitoa saaneiden kipu ja jäykkyys vähenivät sekä toimintakyky parani merkittävästi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu tilastollisesti merkitsevää eroa toimivaa ja toimimatonta hoitoa saaneiden välille, joten tutkimustuloksissa päädyttiin siihen, että BEMER®-hoito ei olisi lumehoitoa toimivampaa eikä sitä täten voitaisi suositella fibromyalgiapotilaiden hoitoon. Tällaisen virheellisen johtopäätelmän haluamme nyt oikaista, koska tutkimuksen tarkemman analyysin perusteella tällaiselle johtopäätökselle ei ole tieteellistä pohjaa.

Kävimme tutkimuksen läpi huolellisesti

Huomasimme merkittäviä puutteita niin ryhmien yhdistävässä data-analyysissä kuin tutkimusasetelman varmistamisessakin hoitotauon pituuden osalta. Tutkijat itsekin mainitsevat nämä kaksi virhelähdettä tutkimuksessaan. Biostatistiikan asiantuntijoiden mukaan nämä puutokset tekevät tutkimuksen tulokset epäluotettaviksi, jolloin niillä on hyvin vähän, jos ollenkaan tieteellistä arvoa.

Koska yksittäisiin tutkimuksiin liittyy usein epävarmuustekijöitä, tiedemaailmassa ei muutoinkaan ole tapana esittää vahvoja johtopäätöksiä yhden tutkimuksen perusteella, toisin kuin tässä tutkimuksessa on jostain syystä haluttu tehdä.

BEMER®-terapia vaikuttaa mikroverenkierron paranemisen kautta

Terapia parantaa mikroverisuonten toimintaa, jolloin verenvirtaus paranee ja veren jakautuminen kudosten tarpeen mukaisesti paranee. Seurauksena tästä on usein mm. kivun ja jäykkyyden väheneminen sekä unen laadun paraneminen, mistä on sekä tutkimusnäyttöä että paljon  hyviä asiakaskokemuksia.

Hyvien asiakaskokemusten perusteella parhaan mahdollisen hoitovasteen aikaansaamiselle tarvitaan usein kolmen eri BEMER-hoidon yhdistämistä sekä yleensä pitkäaikainen, säännöllinen hoito. Asiakkaiden hyvä hoitovaste on syy, miksi BEMER antoi 100 laitetta tutkijoiden käyttöön.

Kyseessä olevassa tutkimuksessa pidettiin BEMER-hoidon vaikutuksia ihmiskehoon mahdottomina laitteen alhaisen magneettikentän vuoksi, mutta väitteen tueksi ei esitetty mitään mikroverenkierron mittauksia.

Terapian toimivuus voidaan kuitenkin todentaa realiajassa erittäin tarkoilla mikroverenkierron kuvantamis- ja mittauslaitteilla. Tätä kuvamateriaalia löytyy sekä tutkimuksista kuvina että videoina.

Tämän tiedotteen avulla haluamme hälventää epäilyksiä BEMER®-hoidon toimivuudesta sekä muistuttaa, että tieteessä ei ole tapana vetää lopullisia johtopäätöksiä yhden tutkimuksen perusteella, koska kaikissa tutkimuksissa on omat epävarmuustekijänsä.

BEMER®-terapian sopivuutta fibromyalgian oireiden hoitoon kannattaa edelleen tutkia ja itse kokeilla.

Lisää tietoa ja perustelut löydät tiedotteestamme, joka avautuu linkistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *