Uudentyyppinen verisuoniverkosto löydetty luistamme

Anatomian kirjat on nyt syytä päivittää: luistamme on löydetty uudentyyppinen verisuoniverkosto.

Nämä aiemmin tuntemattomat pienet hiussuonet, jotka kuuluvat mikroverenkierron alueelle, läpäisevät luun pinnan ja tarjoavat kuljetusreitin hapelle ja ravinteille luusolujen käyttöön ja toisaalta aineenvaihduntatuotteiden poistamiseen luusoluista. Ne saattavat myös olla tärkeä reitti valkosolujen eli leukosyyttien levittämiselle luustosta muualle kehoon. Valkosolut valmistetaan luuytimessä ja ne toimivat osana immuunijärjestelmäämme ja auttavat torjumaan tartuntatauteja.

Uusi verisuonisto löydettiin ensin hiiren luusta ja sittemmin myös ihmisen sääriluusta. Löydön teki Duisburg-Essenin yliopistosta immunologi Matthias Gunzer ja hänen tutkimusryhmänsä. Tutkimus julkaistiin tammikuussa Nature Metabolism -lehdessä.

3d kuva hartia/niska-alueen luista ja isoista verisuonista

Löytö lisää ymmärrystä luuston toiminnasta ja avaa uusia tutkimusmahdollisuuksia  

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että löydetty hiussuoniverkosto on läheisessä yhteydessä luun muodostukseen ja voi siten olla tärkeä tekijä erilaisissa luusairauksissa, kuten osteoporoosissa. Tutkijoiden mukaan esimerkiksi ikääntyminen aiheuttaa tämän hiussuoniverkoston harventumista. Myös osteosyytit eli kypsät luusolut vähenevät vanhetessa. Vanhetessa harventuneen hiussuoniverkoston yhteys osteosyyttien vähenemiseen tarjoaisi mielenkiintoisen jatkotutkimuskohteen. Löydetty hiussuoniverkosto voi myös tuoda lisävalaistusta lääkkeiden toimintamekanismeihin ja sivuvaikutuksiin.

Miten osteoporoosilääkkeet vaikuttavat?

Osteoklastit eli luuta hajottavat luusolut ovat tärkeitä, jotta luu voisi uusiutua ja ne kovertavat myös reitit luun läpi näille nyt löydetyille hiussuonille. Kun tutkijat antoivat hiirille yleisesti käytössä olevaa osteoporoosilääkettä, eivät osteoklastit enää pystyneet suorittamaan hajotustehtäväänsä – eivätkä myöskään kovertamaan reittejä uusille hiussuonille. Toisin sanoen lääkkeet voivat parantaa luun tiheyttä estämällä luun hajoamista, mutta saattavat samalla vähentää verenvirtausta luustoon ja luustosta poispäin, millä taas saattaa olla luustoa heikentävä vaikutus. Tämäkin olisi tutkijoiden mukaan mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle.

Hauras luu murtuu helposti.

BEMER®-terapia parantaa heikentynyttä mikroverenkiertoa

Luista löydetyt hiussuonet kuuluvat mikroverenkierron verkostoon pienen kokonsa vuoksi. Fysikaalinen BEMER®-verisuoniterapia parantaa nimenomaan heikentynyttä mikroverenkiertoa ja parantaa näin myös luusolujen aineenvaihduntaa, kuten hapen ja ravinteiden saantia sekä aineenvaihduntatuotteiden poistoa. Näin solut pystyvät selviytymään elintärkeistä tehtävistään, mm. tuottamaan tarvitsemansa energian ja uusiutumaan. Luustosolujen uusiutuminen on erittäin tärkeää, jotta luut pysyisivät vahvoina ja joustavina. Hyvä aineenvaihdunta luussa on sen joustavuuden kannalta kriittistä. Luuntiheys voi olla suhteellisen hyvä, mutta silti luu saattaa on hauras.

Luiden verenkierron merkitys on auennut BEMER®-tutkimuksessa jo varhain, minkä osoittaa tutkimus vuodelta 2005, jossa BEMER®-terapialla on saatu aikaan parantunut osteoblastien muodostuminen (2). Nyt nämä tulokset saavat uuden verisuoniverkoston löytymisen myötä entistä paremman teoreettisen pohjan.

Artikkelimme Tiesitko, että luissakin kiertää veri? vuodelta 2014 osoittaa, että BEMER® kulkee tässäkin asiassa reippaasti edellä aikaansa tarjoten hoitomuodon, joka tukee luiden terveyttä juuri niiden verenkiertoa tukemalla.

Lähteet:
1. Grüneboom A, Hawwari I, Gunzer M. A network of trans-cortical capillaries as mainstay for blood circulation in long bones. Nature Metabolism 1, 236-250 (2019). Published 21.1.2019.

2. Kafka WA, Schütze N & Walther M. Application of extreme low frequent (BEMER type) pulsed electromagnetic fields in orthopedics. Orthopädische Praxis (2005) 41,1, 22-24.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *