Lämpökuvantamiset kahdelle ravihevoselle ennen ja jälkeen BEMER-hoitojen

BEMER-hoidon vaikutusta ihon pintalämpötilaan tutkittiin kahdella ravihevosella vihtiläisellä tallilla lokakuussa. Kuvaukseen käytettiin TherMidas VET -lämpökuvantamislaitteistoa. Lämpökuvat analysoitiin ja löydökset raportoitiin eläinten diagnostiseen lämpökuvantamiseen kehitettyä TherMidas VET Imager ohjelmistoa hyödyntäen. Tulokset olivat todella mielenkiintoisia!

TherMidas lämpökuvantaminen kertoo ihon pintalämpötilan tarkasti

Lämpökuvantaminen on fysiologista kuvantamista, jolla arvioidaan aineenvaihdunnan ja verenkierron tilaa. Lämpökuvantaminen on erittäin herkkä havaitsemaan myös lihaksiston ja hermoston toiminnan muutoksia. Lämpökuvantaminen kertoo ihon pintalämpötilan hyvin tarkasti ja rekisteröi jopa pienemmät kuin 0,03 astetta.

Terveellä hevosella, ja muillakin eläimillä, lämpötilat kehon eri puolilla ovat symmetriset: esimerkiksi vasen lapa on yhtä lämmin kuin oikea. Jos nämä symmetristen pisteiden lämpötilat eroavat toisistaan merkittävästi, on kyseessä usein jokin terveysongelma toisella puolella.

Näin lämpökuvantamista voidaan käyttää aikaiseen vamman tunnistamiseen, sen laajuuden määrittämiseen tai paranemisprosessin seuraamiseen. Lämpökuvantaminen soveltuu erinomaisesti myös hoidon vaikuttavuuden tutkimiseen.

Ihmisillä vastaavaa lämpökuvantamismenetelmää on käytetty erityisesti ääreisverenkierron muutosten seuraamiseen diabetespotilaiden jaloissa, joiden kudokset vaurioituvat helposti verenkierron heiketessä.

Lämpökuvantaminen paljasti vammat sekä osoitti BEMER-hoidon vaikutukset

Molemmat hevoset lämpökuvattiin kahteen kertaan: ennen BEMER-hoitoja sekä niiden jälkeen. Hevoshieroja ja kokenut BEMER-hoitaja Mari-Tiina Jääskeläinen antoi hevosille BEMER-hoidot sekä auttoi tulosten tulkinnassa.

Neljä vuotias ruuna sai BEMER-hoitoa viiden minuutin ajan (taso 1) sekä hoitoloimella koko keholle että paikallishoitolaitteella vasempaan takajalkaan. Hevonen ei ollut aiemmin saanut BEMER-hoitoa. Hoito näytti pääosin laskevan ihon pintalämpötiloja mittauspisteissä.

Ennen ja jälkeen kuvat. Hoito 5 min.

Mielenkiintoista oli, että vasemman takajalan alkuun korkea lämpötila 27,2°C putosi hoidon seurauksena 23,9 asteeseen. Eläinlääkärin tarkastuksessa kaksi päivää mittauksen jälkeen löytyi samaisesta takajalasta verenpurkauma. Näin lämpökuvantaminen todensi sekä vamman sijainnin että BEMER-hoidon vaikutukset.

Ennen ja jälkeen kuvat. Hoito 5min.

Kuusi vuotias ravuriruuna oli jo tottunut BEMER-hoidon käyttäjä. Tässä tutkimuksessa sille annettiin pisin ja voimakkain 15 minuutin hoito (taso 3) sekä hoitoloimella että paikallishoitolaitteella vasempaan etupolveen, jossa tiedettiin olevan tulehdusta. Yleisesti ottaen BEMER-hoidot näyttivät sekä nostavan että laskevan ihon pintalämpötiloja riippuen alueesta.

Ennen ja jälkeen kuvat. Hoito 15 min.

Vasemman lonkan mittauspisteen lämpötila nousi BEMER-hoidon seurauksena 27,9 asteesta 29,4 asteeseen, kun oikean puolen lukemat olivat alussa 24,2°C ja lopuksi 23,9°C. Ero vasempaan puoleen kasvoi siis 5,5 asteeseen. Mielenkiintoista olikin, että eläinlääkärin tarkastuksessa kaksi päivää mittauksen jälkeen löytyi tältä vasemman lonkan alueelta jännevamma, jota ei aiemmin oltu huomattu.

Ennen ja jälkeen kuvat. Hoito 15 min.

Vasemman polven tulehduskohdan lämpötilat laskivat paikallisen BEMER-hoidon seurauksena.

Tässäkin tapauksessa lämpökuvantamisella pystyttiin paikantamaan vammat sekä todentamaan BEMER-hoidon vaikutukset ihon pintalämpötiloihin näillä ja muillakin kehon alueilla.

Tulosten tulkintaa

BEMER-hoito sekä laski että nosti ihon pintalämpötiloja riippuen mittauspisteestä, kudoksen tilasta sekä käytetystä hoito-ohjelmasta. Tämä onkin loogista, koska BEMER-terapian mikroverenkiertoa parantava vaikutus näkyy myös veren jakaantumisen paranemisena: veri ohjautuu tehokkaammin juuri niihin osiin kehoa, jossa sille on sillä hetkellä eniten tarvetta.

Näin verenkierto ja kudosaineenvaihdunta eivät voimistu yhtä aikaa kaikkialla kehossa. Kun ihon pintaverenkierto vähenee, saattaa vaikkapa sisäelinten verenkierto voimistua – ja toisin päin.

5 minuutin hoitoa intensiteettitasolla 1 käytetään hevosilla yleisesti palauttavana ja rauhoittavana hoitona, joka näkyi lämpökuvissa pääasiassa ihon pintalämpötilojen laskuna, kuten voisi odottaakin. 15 minuutin hoitoa tasolla 3 käytetään stimuloivana hoitona, joka sekä nosti että laski ihon pinta-lämpötiloja riippuen alueesta. Tätäkin tulosta voidaan pitää loogisena – keho itse ”tietää”, missä verta eniten tarvitaan ja lämpökuvantamislaite rekisteröi hoidon vaikutuksen erityisesti vamma-alueilla.

Hyvä mikroverenkierto ja kudosaineenvaihdunta vähentää kipua ja nopeuttaa paranemista

BEMER-hoito on fysikaalista verisuoniterapiaa, joka parantaa heikentynyttä verenkiertoa sekä veren jakautumista kudosten tarpeen mukaisesti mikroverisuonistossa, jonka piiriin kuuluu valtaosa verisuonista, niin ihmisillä kuin hevosillakin. BEMER-terapian vaikutus ulottuu kehon pinnalta aina sisäelimiin asti. Hyvä pienten suonten verenkierto on perusedellytys solujen tehokkaalle aineenvaihdunnalle ja se tukee näin kudosten, mm. luuston, lihasten ja ihon, paranemisprosesseja. Kun solut ja niistä muodostuvat kudokset saavat veren mukana tarvitsemansa hapen ja ravinteet sekä pystyvät tehokkaasti poistamaan aineenvaihduntatuotteet, kuten vaikkapa hiilidioksidin ja maitohapon, kivut lievittyvät ja vammojen parantuminen sekä rasituksesta palautuminen on nopeampaa.

BEMER on ollut edelläkävijä fysikaalisen verisuoniterapian alalla jo vuodesta 1998 lähtien ja saanut ensimmäisenä maailmassa EU:n lääkinnällisen laitteen sertifioinnin (MDC) uudessa laitekategoriassa ”stimulointilaitteet fysikaaliseen verisuoniterapiaan” vuonna 2014. Tutkimus mikroverenkierron tärkeästä roolista terveytemme taustalla on kasvanut merkittävästi näiden kuluneiden 20 vuoden aikana, mitä kuvastaa Pubmed-tietokantahaulla tänä vuonna (29.11.2019) löydetyt yli 9000 tutkimusta, joissa mikroverenkierto tai mikroverisuonisto mainitaan otsikossa eli on pääaiheena. Huonon mikroverenkierron on näissä tutkimuksissa todettu olevan monien kroonisten sairauksien taustalla.

TherMidas Oy on pioneeri lääketieteellisen lämpökuvantamisen alalla

TherMidas Oy on vuonna 2008 perustettu suomalainen terveysteknologiayritys, jonka liiketoiminta-ajatuksena on tuoda lämpökuvantaminen lääketieteelliseen käyttöön yhä laajemmin. Se toi markkinoille maailman ensimmäisen lääkinnälliseksi laitteeksi sertifioidun lämpökuvantamisjärjestelmän. Viime vuosikymmenien huima teknologinen kehittyminen on aikaansaanut sen, että lämpökuvantamisesta on tulossa uusi ja merkittävä kuvantamismenetelmä perinteisten rinnalle.

Kiitämme TherMidasta mielenkiintoisesta yhteistyöstä sekä Mari-Tiina Jääskeläistä asiantuntija-avusta tässä pienimuotoisessa tutkimuksessa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *