Buda_Eva_Csecsei

Dr. Èva Csécsei, neurologi

Unettomuus kuuluu yleisimpiin vaivoihin, joihin haetaan apua lääkäriltä. Sen taustalla on useita tekijöitä: elämäntapoihin liittyviä tekijöitä, sairauksia, neurologisia ongelmia ja psyykkisiä tekijöitä. Uniongelmalla voidaan tarkoittaa ympäristötekijöistä johtumattomia nukahtamisvaikeuksia, yöllä tai aikaisin aamulla heräämistä tai heikkoa unen laatua joka ei anna riittävästi lepoa.

Laajan tutkimusaineiston mukaan noin 34 % aikuisväestöstä kohtaa univaikeuksia. Ongelmat lisääntyvät usein ikääntyessä, varsinkin yli 60-vuotiailla. Uniongelmat voidaan jakaa primaariin unettomuuteen ja sekundaariseen unettomuuteen, jolloin unettomuus on fyysisen tai psyykkisen ongelman oire.

Sydäninfarktipotilaista 63% on unihäiriö. Hormonaalisista syistä johtuen unihäiriöt ovat yleisempiä naisilla.

Troubled young woman in bed and lack of sleep

Dr. Csécsei:n työryhmä on testannut BEMER-terapian vaikuttavuutta sekä primaariin että sekundaariseen unettomuuteen hyvin tuloksin.

Sekundaarisen unettomuuden ryhmässä oli 87 ja primaarisen unettomuuden ryhmässä 47 potilasta. Potilaat saivat BEMER uniohjelman ja tarvittaessa mm. kognitiivista terapiaa, stressin hallintaa ja ohjausta oikeaan unihygieniaan (eli käytäntöjä, jotka edesauttavat hyvään uneen). Tulokset olivat hyvin rohkaisevia.

Sekundaarisen unettomuuden ryhmässä mitattiin tulokset Athens Insomnia Scale:lla, jossa vakavinta unihäiriötä kuvastaa täydet pisteet eli 24 pistettä. Ryhmän alkutilanteen keskimääräinen pistemäärä oli 20,42 pistettä. Tilanne mitattiin uudestaan samalla kyselymitarilla kuuden viikon ja kolmen kuukauden kuluttua, jolloin keskimääräinen pistemäärä oli laskenut 13,22:een. (Tietoa käytetystä unikyselystä: https://en.wikipedia.org/wiki/Athens_insomnia_scale).

Buda_uni

Primaaria unettomuutta tutkittaessa potilaat (47 kpl) pitivät unipäiväkirjaa, ja tuloksia mitattiin Groningen Sleep Quality Scalen unkarilaisella versiolla. Mitatut kysymykset (15 kpl) koskevat unen laadun eri tekijöitä, ja niihin vastattiin kyllä/ei. Ennen unihäiriöiden hoitoa BEMER uniohjelmalla ja em. terapioilla potilailla oli keskimäärin kahdeksan kyllä-vastausta. Hoitojakson jälkeen kyllä-vastauksia tuli keskimäärin kolme.

Senior Couple Lying Asleep In Bed Together

Dr. Csécsei ei määrää potilailleen unilääkkeitä. Jopa vaikeimmissa unettomuuksissa hän käyttää hoitomuotona BEMER-terapiaa ja stressiä vähentävää lääkitystä.

Sekundaarisessa unettomuudessa hän pitää tärkeänä, että hoidetaan unettomuutta aiheuttavaa sairautta sekä erikseen unettomuutta.

Hän suosittelee BEMER-terapiaa tukihoitomuodoksi sekä primaariin että sekudaariin unettomuuteen.

BEMER-terapia tukee kehon luonnollisia säätelymekanismeja vaikuttamalla verenvirtauksen paranemiseen pienimmissä verisuonissa. Happi ja ravinteet pääsevät paremmin solutasolle ja aineenvaihduntatuotteet poistuvat tehokkaammin myös unen aikana. BEMER-terapiassa on uniohjelma, jolla saadaan uniongelmien hoitoon lisätukea päivällä otettavien hoitojen vaikutukseen. Uniohjelma rentouttaa ja rauhoittaa, sekä tukee verenvirtausta koko kehossa unen aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *